• info@teenuseleidja.ee

Kasutamistingimused

Portaali www.teenuseleidja.ee portaalis või alamlehekülgedel (edaspidi nimetatud Teenuseleidja.ee) viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi.

Teenuseleidja.ee on õigus muuta käesolevaid kasutamistingimusi, seega palun kontrollige neid regulaarselt. Teiepoolne Teenuseleidja jätkuv kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud kasutamistingimustele. Kasutades Teenuseleidja.ee portaali annate nõusoleku seda kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel ja kinnitate, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi.

Intellektuaalne omand ja autorikaitse

Teenuseleidja.ee portaalis autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ebaseadusliku avaliku esitamise, üldsusele näitamise, edastamise, taasedastamise või kättesaadavaks tegemine on keelatud ja autoriõiguste rikkumine ning kuulub keelatud tegevuse alla. Teenuseleidja.ee portaalis olevad materjalid (pildid,tekstid,artiklid, videod, kujundus jm ) kuuluvad Teenuseleidja.ee`le või teenuse sisestajale. Autoriõigustega on kaetud kogu Teenuseleidja.ee portaal. Igasugune Autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju kuulub rikkuja poolt kohesele hüvitamisele, vastavalt teenuseleidja.ee haldaja poolt esitatavale nõudele. Igasugune materjalide avaldamine on ainult Teenuseleidja.ee kirjalikul nõusolekul.

Info kogumine
Kasutajastatistika tarvis kasutame Teenuseleidja.ee portaalis Google Analyticsi teenust, mis järgib Google’i privaatsuseeskirju. Säilitame kontaktandmeid isikutelt, kes meiega ise kontakteeruvad.
Sisselogides ja süsteemi kasutades kogume teavet nii kasutaja, tema toimingute ja IP-aadressi kohta.

Turvalisus ja tehnoloogiad
Teenuseleidja.ee kasutamiseks peab Sinu arvutis olema lubatud küpsiste (ingl cookies) kasutamine, mis võimaldab seanssi meeles pidada ning abistab lehel liikumist. Töötame igapäevaselt selle nimel, et kaitsta portaalia kõikvõimalike loata tehtud muutmiste/kustutamiste/rikkumiste/avalikustamiste eest.
Teenuseleidja.ee ei vastuta süsteemi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Teenuseleidja.ee ei vastuta portaalis olevate andmete õigsuse eest, kasutajad vastutavad oma sisestatud andmete eest! Kasutajad kinnitavad, et on oma andmed sisestanud ja andnud need Teenuseleidja.ee portaalile kasutamiseks vastavalt Teenuseleidja.ee äranägemisele ja soovile.

Muudatused ja teated
Kui Teil on Teenuseleidja privaatsuspoliitika või Sinu privaatsuse rikkumisega seonduvaid küsimusi või muresid, palun võta meiega ühendust e-posti aadressil info@teenuseleidja.ee

Vastutus
Keelatud on Teenuseleidja.ee portaalis kasutada programme/skripte või muul moel portaali rikkuda/segada. Kui kasutaja kasutab portaalis programme/skripte või üritab muul moel portaalis võõraid andmeid hankida, siis vastutab kasutaja täielikult nii Teenuseleidja.ee haldaja kui ka kolmandate isikute ees ja hüvitab kõik tekkinud kahjud.
Portaali Teenuseleidja.ee on keelatud panna, saata, seal avaldada ja (või) säilitada sisu, mis kujutab endast ohtu süsteemi või selle andmebaasi turvalisusele (viiruseid sisaldavad programmid või dokumendid jne).
Kasutaja on vastutav oma kasutajanime, salasõna kasutamise eest. Teenuseleidja.ee ei vastuta kahjude eest, mida Kasutaja kannab juhul, kui kolmandad isikud seda teavet kasutavad.
Teenuseleidja.ee ei vastuta kolmandate isikute ees andmete mitteotstarbelise kasutamise põhjusel võimalikuks saanud kahjude eest.
Kasutaja on nõus, et tema portaali registreerumisel ja sisse logimisel süsteem salvestab Kasutaja arvuti IP-aadressi ning portaali sisse logimise kuupäeva ja kellaaja.
Mistahes kolmandate isikute poolt teostatav Teenuseleidja.ee sisu ja (või) kujunduse töötlemine, kopeerimine ja (või) muu kasutamine ilma Teenuseleidja.ee kirjaliku nõusolekuta ja (või) käesolevaid Tingimusi rikkudes, on autoriõiguste ja kaasnevate õiguste rikkumine, mis kuulub karistamisele seaduste alusel.